Ohjeet puhujille

Ohjeet puhujille

Lähettäkää tiedot sähköpostitse osoitteeseen euro-ciu.symposium@lapci.fi sekä suomeksi että englanniksi.
Word-tiedostona, korkeintaan 1 sivu/kieli (Calibri, 11 pt, riviväli 1):

 • Nimi ja Affiliaatiot (”tittelit”, mistä tulee = yliopisto yksikköineen tai muu)
 • Lyhyt BioCV itsestänne, noin 250 sanaa
 • Kuvaus myös tutkimusryhmästä, järjestöstä ym. jota edustatte, jos niin haluatte
 • Oma kuva, jos haluatte

Mahdolliset lähteet muotoon:

Artikkeli:
Torppa, R., Faulkner, A., Huotilainen, M., Järvikivi, J., Lipsanen, J., Laasonen, M., & Vainio, M. (2014).
The perception of prosody and associated auditory cues in early-implanted children: The role of auditory working memory and musical activities. International Journal of Audiology, 53, 1821–91.

Kirja:
Moore, B. C. J. (2003b). An introduction to the psychology of hearing. London, UK: Academic Press.

 

Jos abstrakti koskee tieteellistä esitystä/teoreettista taustaa: vastaa abstraktissa ainakin näihin kysymyksiin:

 • Mistä kognitiivisista ym. (kuten musiikillisista) taidosta/ominaisuuksista puhut esityksessä?
 • Miksi puhut juuri tästä/näistä?
 • Mitä tieteellistä evidenssiä on musiikin vaikutuksista tämän/näiden parantamiseksi?
 • Jos relevanttia, miten musiikkia tehdään/voisi tehdä tämän/näiden parantamiseksi (jollet esim. kerro kaikkea workshopin abstraktissa).

Jos abstrakti koskee workshopia: vastaa ainakin näihin kysymyksiin:

 • Mitä workshopissa tehdään? (kuten mitä materiaaleja, menetelmiä, käsitellään/mitä harjoitteita tehdään).
 • Mihin harjoitteilla, materiaaleilla ym. pyritään (parannetaanko jotakin kognitiivista tai musiikillista taitoa, mahdollistetaanko lasten/aikuisten musisointi, jne.)
 • Kenelle workshop on suunnattu? Eli yksilöi, onko se suunnattu: SI-lasten vanhemmille; nuorille tai aikuisille SI:n käyttäjille; yleensä kuulovammaisille; ammattihenkilöstöstolle – kenelle?
 • Puheterapeuteille? Musiikkiterapeuteille? Kuntoutusohjaajille? Lääkäreille? Vahainkotien henkilökunnalle, lähihoitajille? Lastentarhanopettajille? Musiikinopettajille? Musiikkileikkikoulun opettajille? Jne.

 

logot_euro-ciu